banner

Noordvest 38
3111 PH SCHIEDAM
Tel. 010 - 426 31 04

Geopend van
maandag t/m vrijdag
vanaf 12.00 uur,
Zaterdag vanaf 15.00 uur

Zondag gesloten.

JULI 2024

wifi

De huidige Molen De Noord is gebouwd in 1803. Al aan het begin van de 15e eeuw wordt voor het eerst melding gemaakt van een molen op deze plaats. Het vermoeden bestaat dat deze molen, een houten standermolen, rond 1400 is gebouwd. In 1707 wordt de houten molen door een stenen molen vervangen. Een eeuw later blijkt de molen te klein te zijn. Hij vangt te weinig wind over de groeiende stad. De Noord wordt afgebroken en vervolgens dichterbij de waterkant herbouwd. De molen maalt mout voor de branderijen in de stad. In het begin van de 20e eeuw wordt er in de molen veevoeder gemalen en tarwemeel voor de bakkers. In de dertiger jaren van de twintigste eeuw wordt een grote dieselmotor geplaatst. De motor is op dit moment aan de ’s-Gravenlandseweg tentoongesteld.

Vanaf de jaren ‘30 wordt geen gebruik meer gemaakt van windaandrijving. Dit resulteert in 1937 uiteindelijk in de onttakeling van de molen. Kap, wiekenkruis, staartwerk en balie worden verwijderd, zodat een peperbus overblijft

In de oorlogsjaren dient een hokje op De Noord als uitkijkpost voor de Duitsers. Tegelijkertijd speelt de molen ook een rol in het verzet.

Na de oorlog koopt de gemeente Schiedam de peperbus. De bedoeling is om hem weer tot een maalvaardige molen te restaureren. De eerste fase van restauratie rond 1962 richt zich op de kap, het staartwerk, het wiekenkruis en de balie. Op het oog is De Noord nu weer een echte molen. De tweede fase start tien jaar later. Dit keer werkt ook een grote groep vrijwilligers mee. Begin jaren ’70 kan eindelijk graan op de wind gemalen worden. Spoedig na de restauratie wordt in de molen een proeflokaal geopend dat in de loop der jaren uitgroeit tot een uitstekend restaurant.

GlasHet glas zonder voet
Het is natuurlijk wel een beetje vreemd, met zo'n glas zonder voet.
Het glas: in de branderij, waar de jenever gestookt werd, had de meesterknecht zijn eigen kastje. Daarin bewaarde hij zijn papieren en achter een rond gat hing zijn kettinghorloge.
Op geregelde tijden opende hij het kastje en haalde er een glas - zonder voet - uit en liet dat gevuld met geesterijk vocht de ronde doen. zondervoetSommige meesterknechten bewaarden het glas - zonder voet - in de klep van hun pet. Die pet ging er zelden af, bij het te bed gaan, in de kerk en wanneer het glas eruit genomen moest worden. Ziedaar de reden om hier dit glas in ere te herstellen.
Een leuk geschenk om mee te nemen als herinnering aan Schiedam!
(op=op)

506-1-(2)
519-1
652-1-crop
[Noordmolen] [Menu] [Lunchkaart] [Wijn] [Plattegrond] [Ons restaurant] [Geschiedenis] [Schiedam]